Skola - Näringsliv/PRAO

Eleverna har PRAO en vecka i årskurs 8 och en vecka i årskurs 9.

Årskurs 9 höstterminen 2018

Vecka 39 Internationella MYP5 och Thorén Framtid  årskurs 9

Vecka 40 Linné 9C och 9E

Vecka 41 Linné 9F och 9G

Vecka 42 Linné 9A och 9B

Information inför PRAO-val

De praoplatser som PRAO-samordnaren tagit fram finns på www.samverka.nulänk till annan webbplats. Självklart får eleverna välja egen praoplats, men inte bland de företag som redan finns på www.samverka.nulänk till annan webbplats - kontakta andra företag!

Innan sommaren går PRAO-samordnaren ut i klasserna och informerar och vecka 35 väljer eleverna från webbsidan eller lämnar in uppgifter om egna praoplatser.

Platserna på samverka kommer att vara klara runt midsommar.

Följ gärna prao på Facebooklänk till annan webbplats, där får du som elev eller förälder lite påminnelser och information.

Prao har specifika värden, som andra kontakter med arbetslivet inte ger. Inget annat överträffar att vistas på en arbetsplats, vara del i ett lag och ha vuxenkontakt under minst en veckas tid. I forskning har man sett att prao:n fyller många olika funktioner. 

  • Den underlättar elevernas studie- och yrkesval
  • Den bidrar till ökad kontakt mellan olika generationer
  • Den tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger stöd för inlärningen
  • Den ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter

Till dig som är elev

Innan praoperioden

Tänk igenom vilka yrken och arbetsplatser som kan vara intressanta. Gå gärna in på arbetsförmedlingens hemsida och gör intressetestet. länk till annan webbplats

Välj gärna en plats som idag räknas som bristyrke till exempel förskolelärare, industri, kock, sjuksköterskeyrken, gymnasielärare i yrkesämnen eller till exempel tandhygienist.

Om du får problem på din arbetsplats, så får du inte bara stanna hemma. Du måste gå till arbetet i alla fall, men du kan ju ringa PRAO-samordnaren som kan komma och hälsa på. Problemen är till för att lösas!

Kom ihåg att tacka dina arbetskamrater och handledare när du slutar din prao. De ställer upp för dig gratis.

Om problem av allvarligare art uppstår på praoplatsen kan eventuellt byte ske.

Veckan efter praoperioden

Lämna in mat- och reseersättningslappen, närvarolappen (om du fått den med dig) och lappen med frågorna om din prao plats, till din mentor.

Till dig som är förälder

Elev och vårdnadshavare har ett ansvar att informera prao-platsens handledare om en eventuell risk på grund av elevens hälsotillstånd eller utveckling. Ytterligare information kring detta finns på blanketten Medicinsk kontrolllänk till annan webbplats (pdf, 23.5 kB) Du som förälder är skyldig att ringa och sjukanmäla eleven till både praoplatsen och skolan. Telefonnummer till båda ställen finns på praolappen som eleven får när valet är klart.

Eleven är försäkrad genom skolan.

Viktig information om prao, hur barn och ungdomar får arbeta finner du på arbetsmiljöverkets hemsidalänk till annan webbplats

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.