Avfall och återvinning

Södra Smålands avfall och miljö tar över ansvaret

Från och med 1 januari 2019 kommer avfallshanteringen i Älmhults kommun skötas av det nya kommunala bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM). Bolaget ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner och kommer att ansvara för sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning i samtliga fem kommuner.

Läs mer om Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) här.

För oss i Älmhults kommun är det viktigt att lämna avfall på rätt ställe för att förhindra att farliga ämnen kommer ut i naturen. På så sätt hjälper vi till att bevara vårt värdefulla växt- och djurliv. Vi bidrar till att skona naturen samtidigt som vi sparar och återvinner energi.

Avfall är inte bara skräp utan det kan också vara material som kan återvinnas. Det är viktigt att du lämnar ditt avfall på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det annars kan skada natur och människors hälsa.

Renhållningsavdelningen har ansvar för att samla in och ta hand om hushållsavfallet i Älmhults kommun på ett säkert och miljömässigt sätt. Vi sköter driften av Äskya och Liatorp återvinningscentraler samt ger information och rådgivning om avfall. Dessutom ansvarar vi för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar.

Öppettider Återvinningscentraler

Äskya ÅVC
tfn 0476-553 39

Måndag

07.00-17.45

Tisdag-Fredag

07.00-16.00

Lördag

09.00-14.00

Helgdagar och

helgaftnar stängt

Liatorp ÅVC
tfn 0476-203 26

Måndag

14.00-17.30

Onsdag

14.00-17.30

Lördag endast april och oktober

09.00-14.00

Helgdagar och

helgaftnar stängt

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.