Nytt bolag - Södra Smålands avfall och miljö

Från och med 1 januari 2019 kommer avfallshanteringen i Älmhults kommun skötas av det nya kommunala bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM). Bolaget ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner och kommer att ansvara för sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning i samtliga fem kommuner.

Fyrfack kommer till Älmhult

Ett nytt källsorteringssystem kommer införas för villaägare i Älmhults kommun. Fyrfackssystemet innebär att du som villaägare kan sortera ditt avfall i två kärl på din tomt istället för att åka till en återvinningsstation. Varje kärl är indelat i fyra fack där du kan sortera matavfall, restavfall, tidningar och glas, samt pappers-, plast- och metallförpackningar. Allt material som samlas in där återvinns.

Fyrfackssystemet kommer införas i ett område i taget och när det är dags för ditt område, kommer du få information och erbjudande i brevlådan. Genom att införa detta system vill vi minska transporterna till och från återvinningsstationerna, öka återvinningen och ge våra kunder en bättre service. Än är inte ett exakt datum bestämt när detta ska införas, mer information kommer efterhand.

Rekommenderat utrymme för de nya kärlen är 2x1 meter om kärlen ska stå bredvid varandra och rekommenderat byggmått på höjden är 115 centimeter. Tänk på att kontakta bygglovshandläggare på telefon 0476-550 00 om du ska bygga in kärlen/förråd till kärlen. De kan då ge dig information om du behöver bygglov för det du tänkt bygga.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.