Sophämtning

Älmhults kommun hämtar ditt avfall. När vi hämtat ditt avfall körs restavfallet till förbränning, där det sedan blir värme och el.

För att vi ska kunna tömma ditt sopkärl ska det stå med hjulen placerade mot gatan eller vägen där sopbilen kör. Dragavståndet utgör i de flesta fall avståndet mellan tomtgräns och sopbehållarens placering och får vara högst 5 meter. Sopkärlet får inte fyllas mer än att locket kan stängas. Det får heller inte vara så tungt att det är svårt att flytta.

Tänk på:

  • att det måste vara välskottat och halkfritt till och runt sopkärlet
  • att röja grenar och buskar som står nära sopkärlet
  • att förpacka dina sopor innan du lägger dem i kärlet så behöver du inte rengöra det så ofta

Sophämtningen kan utebli om detta inte sköts.

Storhelger

Vid storhelger och utbildningstillfällen i hämtningsveckan kan soporna hämtas en till två dagar tidigare eller senare än vanligt.

Tömningsveckor år 2017 vid tömning per kvartal och tömning vart fjärde vecka

Vid tömning fyra gånger per år

Jämna veckor: V8, V20, V32, V44

Udda veckor: V7, V19, V31, V43

Vid tömning vart fjärde vecka

Jämna veckor: V4, V8, V12, V16, V20, V24, V28, V32, V36, V40, V44, V48, V52

Udda veckor: V3, V7, V11, V15, V19, V23, V27, V31, V35, V39, V43, V47, V51

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.