Innan du ansöker

Här hittar du information om hur du ansöker om bostadsanpassningsbidrag

Vem kan söka?

Har du en permanent eller långvarig funktionsnedsättning kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Du kan söka bidrag för din permanentbostad oavsett om du hyr den, bor i bostadsrätt eller i eget hus. Du kan inte söka bidrag för att anpassa ett fritidsboende.

Vad kan man få bidrag för?

Bidrag kan man få för att anpassa bostadens fasta funktioner. Fasta funktioner innefattar de saker som man inte tar med vid en flytt.

Det kan exempelvis vara:

  • Montera stödhandtag eller räcken
  • Ta bort trösklar
  • Installera dörrautomatik
  • Anordna duschplats
  • Anpassa nivåskillnader med hjälp av hiss eller ramp

Du kan även ansöka om bidrag för reparation av redan utförd anpassning. Läs mer om reparation och servicePDF (pdf, 515.3 kB) av anpassningar.

Går problemet att lösa med hjälpmedel kan du inte få bidrag. Exempel på hjälpmedel är badbräda till badkar. Du kan inte heller få bidrag om det sökta åtgärderna är normalt bostadsunderhåll eller behöver utföras på grund av byggtekniska brister.

Intyg från sakkunnig

Om problemet inte kan lösas med hjälpmedel kan bostadsanpassning vara aktuellt. I dessa fall krävs det intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig där det tydligt framgår funktionshindrets art och vilka problem det medför samt att anpassningen är nödvändig. Ofta gör den sakkunniga hembesök och då görs en bedömning av behovet. Kan den sakkunniga styrka behovet av en anpassning skrivs ett intyg. Detta intyg måste den sökande själv bekosta och bifoga till ansökan som skickas till kommunens handläggare.

Medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare

För att din anpassning ska kunna beviljas behövs ett medgivande för anpassningen:

  • Bor du i hyresrätt ska fastighetsägaren godkänna. Finns det fler personer med i hyreskontraktet måste även dessa ge sitt medgivande.
  • För bostadsrätt ska styrelsen godkänna. Finns det flera ägare till bostadsrätten måste även dessa ge sitt medgivande.
  • Gäller det efter hus måsta alla ägare ge sitt medgivande.
  • I samtliga fall måste de som äger bostaden avstå från krav på återställande.

Offert eller prisuppgift

Till ansökan ska det bifogas en offert eller prisuppgift för de anpassningsåtgärder du söker bidrag för. Observera att du bifogar en kopia och behåller originalet själv.

Tänk på att entreprenören måste ha en F-skattsedel och att ROT-avdrag inte kan utnyttjas i samband med bidrag.

Kan man söka bidrag i efterhand?

Du kan söka bidrag i efterhand om du redan har utfört anpassningen i ditt hem. Du behöver ett intyg som styrker att behovet av anpassningen var nödvändig. Bifoga även en faktura eller kvitto där kostnaderna tydligt framgår.

Kan man få bidrag om man flyttar?

Det är viktigt att du gör ett genomtänkt val när du flyttar till ny bostad. Är den nya bostaden uppenbart olämplig får du inte bidrag för vissa åtgärder. Uppenbara olämpliga faktorer kan vara planlösning, storlek, nivåskillnader och våningsplan.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.