Ombyggnad centrum

Visionsskiss

Tillsammans skapar vi ett attraktivt centrum

Älmhults kommun växer och allt fler vill ha ett levande och attraktivt centrum. För att lyckas med det behövs ett långsiktigt arbete och god samverkan mellan kommunen, fastighetsägare, handel och invånarna! 

Under det kommande året tar centrumutvecklingen i Älmhult fart på riktigt. Målet är att göra centrummiljön mer attraktiv, trygg och välkomnande med en tydlig småstadskaraktär.

Kommunen planerar samtidigt för ett förändrat klimat med intensivare regn. För en hållbar dagvattenhantering behöver vi därför göra plats för stora mängder vatten. Vi behöver komplettera de befintliga dagvattenledningarna och öka kapaciteten. I samband med centrumombyggnaden kommer vi att passa på att renovera spillvattenledningarna i Norra Esplanaden samt byta ut våra vatten- och avloppsledningar.

Arbetet med Norra Esplanaden!

Esplanaden är nu öppen för dubbelriktad trafik – tänk på högerregeln! Nu börjar ombyggnationen längs Norra Esplanaden att bli klar och gatan är nu öppen för dubbelriktad trafik igen. För att få ner hastigheten i centrum är nu hastighetsbegränsningen 30 km/h och det är högerregeln som numera gäller från rondellen vid Haganäsleden till korsningen vid Kvarngatan.

Läs mer om arbetet med Norra Esplanaden här.

Stortorgets utformning

Planering av Stortorgets utformningen är igång. I november 2016, fick två arkitektfirmor i uppdrag att ta fram två olika förslag som visar aktiviteter som kan förstärka torget och skapa mer aktivitet, folkliv och flöden. Vi har nu fått skisserna och visat upp dem för alla intresserade under Vardagsrummet som ägde rum den 9-11 mars 2017. Det finns fortfarande möjlighet att ge ytterligare synpunkter och vara med och påverka utformningen. Kontakta oss på centrum@almhult.se med dina tankar och idéer.

Hur kan du bidra?

Har du tankar och idéer kring centrumutvecklingen? Kontakta oss gärna på centrum@almhult.se.

Visionsskiss

IllustrationsplanerPDF (pdf, 2.7 MB)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.