Norra Esplanaden

Visionsskiss

Under året har centrumutvecklingen i Älmhult tagit fart på riktigt, med målet att göra centrummiljön mer attraktiv, trygg och välkomnande med en tydlig småstadskaraktär.

Esplanaden är öppen för dubbelriktad trafik – tänk på högerregeln!

Nu börjar ombyggnationen längs Norra Esplanaden att bli klar och gatan är nu öppen för dubbelriktad trafik igen. För att få ner hastigheten i centrum är nu hastighetsbegränsningen 30 km/h och det är högerregeln som numera gäller från rondellen vid Haganäsleden till korsningen vid Kvarngatan.

 Så här blir Älmhults nya centrum

  • Korsningarna vid Södra och Norra Torggatan samt vid Köpmangatan blir upphöjda och beläggs med smågatsten.
  • Nuvarande nivåskillnader mellan gångstråk, cykelbana och vägbana ska jämnas ut.
  • Dagvattnet kommer att ledas till speciella regnrabatter som dessutom blir ett grönt inslag i centrum.
  • Befintliga träd kommer att bytas ut om nya träd (Avenbok) som ska planteras på båda sidor av gatan, mellan cykelbana och parkering.
  • Gångstråken beläggs med betongplattor och det kommer att finnas plats för uteservering.
  • Cykelstråken kommer att bli mellan gångstråk och bilväg. Parkering kommer att finnas längs gatan.
  • Belysningen ska bytas ut mot en med lägre armatur – en ska vara riktad mot gatan och en riktad mot gång- och cykelväg.
  • Parkeringsplatser kommer fortsatt att finnas längs gatan.
  • Trafikljusen försvinner och ersätts av högerregeln längs sträckan korsningen väg 120/Södra Esplanaden och korsningen Kvarngatan/Norra Esplanaden

Visionsskiss.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.