Delaktighet och information

Din delaktighet och kommunens information    

 (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) Har du synpunkter?

 

Kvalitetsmått

Älmhults resultat 2017*

Medel 2017*

12. Hur stort var valdeltagandet till kommunfullmäktige 2014?

82,7 (81,6)

83,1 (81,5)

13. Hur god är kommunens webb-information till medborgarna? Andel hittade svar på cirka 200 frågor

88 (81)

79 (76)

14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (% av maxpoäng)

- (59)

57 (56)


* Avser inte resultatet 2017 anges aktuellt år i texten vid varje mått.


Förklaringar till kvalitetsmåtten

För dig som vill veta merlänk till annan webbplats


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.