Effektivitet

Din kommuns effektivitet

(Siffrorna i parentes avser föregående mätning) Har du synpunkter?

 

Kvalitetsmått

Älmhults resultat 2017*

Medel 2017*

 

15. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Avser 2016. (tusental kr/år)

132 (137)

142 (137)

 

16a. Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen?

68 (74)

76 (78)


16b. Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven?

81 (86)

69 (71)


17. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet?

76 (86)

84 (86)

Strategiskt nyckeltal

18. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 9 (2016)?

43 (-)

70 (-)


19. Kostnad per betygspoäng.

440 (393)

440 (382)

Strategiskt nyckeltal

20. Andelen elever som tagit examen i gymnasiet och bor i kommunen (%)

74 (77)

72 (72)


21. Kostnad per elev i gymnasie-program 2016? (tusental kronor/elev)

146 (138)

128 (123)

 

22. Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? (andel av maxpoäng)

67 (56)

69 (68)

 

23. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende 2016? (kr/brukare)

754 (742)

898 (826)

 

24. Andel brukare som är ganska/
mycket nöjda med sitt särskilda boende?

69 (89)

83 (83)

Strategiskt nyckeltal

25. Vilken omsorgs- och servicenivå har kommunens hemtjänst? (andel av maxpoäng)

73 (73)

64 (66)

 

26. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen 2016? (tusental kronor)

295 (290)

268 (271)

 

27. Andel brukare som är ganska/
mycket nöjda med sin hemtjänst?

93 (92)

92 (91)

Strategiskt nyckeltal

28. Vilken servicenivå har kom-munens grupp- och serviceboende inom LSS? (andel av maxpoäng)

98 (90)

81 (80)

 

29. Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning? (%)

75 (71)

78 (78)

 * Avser inte resultatet 2017 anges aktuellt år i texten vid varje mått.


Förklaringar till kvalitetsmåtten

För dig som vill veta merlänk till annan webbplats

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.