Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn - alkohollagen, tobakslagen samt lag om försäljning av vissa receptfria läkemedel.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2016-07-06 15.43
Avgifter inom äldreomsorgen - hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, omvårdnad, förbrukningsartiklar (serviceavgift), bostadsanpassningsintyg.pdföppnas i nytt fönster 2.8 MB 2016-07-06 16.13
Avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (av Skolverket beslutade nivåer utifrån SFS 2001_160; kommunfullmäktige beslutade att införa maxtaxa 2001-08-27 § 111 och 2001-12-17, § 184).pdföppnas i nytt fönster 135.4 kB 2016-07-06 16.35
Avgift för matabonnemang och lunch i ordinärt boende 20130624.pdföppnas i nytt fönster 255.5 kB 2014-12-18 08.53
Avgift för matdistribution 2008-06-23.pdföppnas i nytt fönster 209.7 kB 2014-12-18 08.53
Felparkeringsavgift.pdföppnas i nytt fönster 845.2 kB 2014-12-18 08.53
Hemsändningsbidrag och utkörningsavgift 2013-01-28.pdföppnas i nytt fönster 325.5 kB 2014-12-18 08.53
Kopieringstaxa 2003-11-26.pdföppnas i nytt fönster 444.1 kB 2014-12-18 08.53
Kultur- och fritidsnämndens taxor och bestämmelser för uthyrning av kommunala lokaler och bygdegårdsföreningar.pdföppnas i nytt fönster 140.8 kB 2014-12-18 08.53
Lunchpris Nicklagården 2015.pdföppnas i nytt fönster 227 kB 2015-01-28 10.51
Plan- och bygglovstaxa 2011.pdföppnas i nytt fönster 300.9 kB 2014-12-18 08.53
Regler och avgifter för färdtjänst.pdföppnas i nytt fönster 3.9 MB 2014-12-18 08.53
Renhållningstaxa.pdföppnas i nytt fönster 183.1 kB 2014-12-18 08.53
Räddningstjänstens avgifter - tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor.pdföppnas i nytt fönster 287.1 kB 2016-07-07 13.48
Räddningstjänstens avgifter - övrig taxefinansierad verksamhet.pdföppnas i nytt fönster 200.1 kB 2016-07-07 13.48
Sotningstaxa från och med 2016-07-01.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2016-07-07 10.50
Taxa enligt miljöbalken.pdföppnas i nytt fönster 33.5 MB 2014-12-18 08.53
Taxa för upplåtelse av offentlig plats - torgtaxa 19970101.pdföppnas i nytt fönster 629.7 kB 2014-12-18 08.53
Taxa - offentlig kontroll av livsmedel.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2014-12-18 08.53
Tomtpriser industri och bostäder 2013-09-30.pdföppnas i nytt fönster 19 kB 2014-12-18 08.53
VA-taxa 2019-antagen 181217.pdföppnas i nytt fönster 136.5 kB 2019-01-09 13.19

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.