Parlamentarisk beredning för översyn av politisk organisation med mera

Kommunfullmäktige har tillsatt en beredning för översyn av den politiska organisationen med mera inför nästa mandatperiod.

Inför varje ny mandatperiod utser fullmäktige normalt en parlamentarisk beredning för översyn av bland annat organisationen. Beredningen ska exempelvis ta fram förslag till en nämnds- och förvaltningsorganisation som svarar mot kommunens ansvar och befogenheter under den kommande mandatperioden. 

Den beredning som fullmäktige 2017-02-27, § 15 har utsett har i uppdrag att inför mandatperioden 2018-2022 behandla följande:

 • Allmän översyn nämnd- och förvaltningsorganisation
 • Utvärdering av förändringar inför mandatperioden
 • Eventuellt förslag om gemensam nämnd eller annan samverkan i överförmyndarfrågor
 • Översyn av nämndernas reglementen
 • Översyn av arbetsordning för nämnder och kommunstyrelse
 • Översyn revisorernas reglemente och antalet revisorer
 • Översyn arvodesregler och förmåner för förtroendevalda
 • Översyn av antal ledamöter i fullmäktige
 • Principer för förtroendevaldas uppdrag
 • Principer för utbildning av förtroendevalda
 • Principer för bolag och bolagens roll i kommunkoncernen

Beredningen är vara parlamentariskt sammansatt, det vill säga består av en ledamot och en ersättare från varje parti, totalt åtta ledamöter och lika många ersättare.Beredningen ska lämna förslag inom givna uppdragsområden så att kommunfullmäktige kan fatta beslut i mars 2018. En delrapportering av beredningens arbete ska lämnas till fullmäktige i oktober 2017.

Ledamöter och ersättare 2017–2018

Ledamöter

>>>Bo Mazetti-Nissenöppnas i nytt fönster (M), ordförande
>>>Lars Ingvertöppnas i nytt fönster (S), vice ordförande
>>>Dan Bülowöppnas i nytt fönster (KD)
>>>Jan Fagerbergöppnas i nytt fönster (MP)
>>>Lars Janssonöppnas i nytt fönster (L)
>>>Jerker Nilssonöppnas i nytt fönster (V)
>>>Marie Olofssonöppnas i nytt fönster (C)
>>>Börje Tranviköppnas i nytt fönster (SD)

Ersättare

Bo Bergsjö (L)
öppnas i nytt fönster
Gun-Britt Cedergren (KD)
länk till annan webbplats
Viktor Emilsson (M)
>>>Anton Härderöppnas i nytt fönster (S)
>>>Christina Lennarthssonöppnas i nytt fönster (V)
>>>Elizabeth Peltolaöppnas i nytt fönster (C)
>>>Gull-Britt Tranviköppnas i nytt fönster (SD)
>>>Michael Öbergöppnas i nytt fönster (MP)

Sekreterare

Henrik Dahlström

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.