Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens mät- och kartverksamhet, bygglovshantering och fysiska planering. Myndighetsutövning bedrivs inom ett flertal områden som detaljplanearbete, bygglovsprövning, miljötillsyn, livsmedelstillsyn, hälsoskydd och trafiksäkerhet. Viktiga speciallagar är Miljöbalken, Plan- och bygglagen och Livsmedelslagen med tillhörande förordningar och andra följdförfattningar.

Ledamöter 2015-2018

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i miljö- och byggnämnden för mandatperioden 2015-2018:

 

Ledamöter

>Tommy Lövquistöppnas i nytt fönster (S), ordförande
>Birgitta Bengtssonöppnas i nytt fönster (S)
>Roland Johanssonöppnas i nytt fönster (S)
>Eva Dickneröppnas i nytt fönster (MP)

>Peter Sandbergöppnas i nytt fönster (C)
>Roland Johanssonöppnas i nytt fönster (M), vice ordförande
>Göran Widingöppnas i nytt fönster (M)

Ersättare

>Einar Holmquistöppnas i nytt fönster (S)
>Mattias Lindqvistöppnas i nytt fönster (S)
>Mayken Nilssonöppnas i nytt fönster (S)
Carl-Bertil Bertilssonöppnas i nytt fönster (V)

>Lars Henrikssonöppnas i nytt fönster (C)
>Elof Danielssonöppnas i nytt fönster (M)
>Björn Petterssonöppnas i nytt fönster (M)

Sekreterare

Helle Kröll Rasmussen

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.