Valnämnden

I varje kommun ska finnas en valnämnd. Nämnden ansvarar för allmänna val och folkomröstningar och utövar den demokratiska kontrollen över valprocessen lokalt.

Valnämnden fastställer vallokaler och deras öppethållande, utser röstmottagare och anordnar utbildning för dessa samt i övrigt ser till att valen genomförs enligt vallagen. I valnämndens uppgifter ingår även anordnande av förtidsröstning inför val.

Allmänna val

Valnämnden har det lokala ansvaret för de allmänna valen, som består av kommunal-, landstings- och riksdagsval samt val till Europaparlamentet.

Val till riksdagen samt kommun- och landstingsfullmäktige äger rum i september vart fjärde år. 9 september 2018 är det ordinarie val nästa gång.

Ledamöter till Europaparlamentet väljs vart femte år. Val till Europaparlamentet hölls senast 25 maj 2014. Nästa val till Europaparlamentet är 2019.

​Folkomröstningar

Vid nationella folkomröstningar har valnämnden motsvarande ansvar som vid ett riksdagsval.

Det är även möjligt att anordna kommunala folkomröstningar. Reglerna för dessa finns i en särskild lag.

Ledamöter 2015–2018

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2015-2018

Ledamöter

Lars Ingvertöppnas i nytt fönster (S)
Einar Holmquistöppnas i nytt fönster (S), ordförande
Birgitta Bengtssonöppnas i nytt fönster (S)

Anita Håkanssonöppnas i nytt fönster (C), vice ordförande
Kenneth Emilssonöppnas i nytt fönster (M)

Ersättare

Lars Wegendalöppnas i nytt fönster (S)
Mina Zilkicöppnas i nytt fönster (S)
Jan Fagerbergöppnas i nytt fönster (MP)

Evert Åströmöppnas i nytt fönster (C)
Agathe Svensson (M)

Sekreterare

Henrik Dahlström

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.