Sammanträdesplan

Datum för årets sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, samt presidierna i de nämnder som saknar utskott.

​Kommunfullmäktige

29 januari
26 februari
26 mars

23 april
28 maj
25 juni

27 augusti
24 september
29 oktober

26 november
17 december

Kommunstyrelsen

16 januari
6 februari
6 mars

10 april
8 maj
5 juni

14 augusti
4 september
9 oktober

6 november
4 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott

23 januari
20 februari
27 mars

24 april
22 maj
26 juni

21 augusti
25 september
23 oktober

20 november

Kommunstyrelsens personalutskott

23 januari
19 februari
19 mars

16 april
21 maj
18 juni

20 augusti
17 september
22 oktober

19 november
10 december

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

15 januari
12 februari
12 mars

9 april
14 maj
11 juni

9 juli
13 augusti
10 september

15 oktober
12 november
17 december 

Kultur- och fritidsnämnden

1 februari
1 mars
22 mars (heldag)

26 april
31 maj
21 juni

30 augusti
27 september (ev. heldag)
1 november

29 november
20 december

Kultur- och fritidsnämndens presidium

18 januari
15 februari
8 mars

12 april
17 maj
7 juni

16 augusti
13 september
18 oktober

8 november
6 december

Miljö- och byggnämnden

22 januari
19 februari
26 mars

23 april
21 maj
18juni

20 augusti
24 september
22 oktober

26 november
17 december
28 januari (2019)

Miljö- och byggnämndens presidium

10 januari
6 februari
13 mars

10 april 
8 maj
5 juni

14 augusti
11 september
9 oktober

13 november
4 december
9 januari (2019) 

Socialnämnden och socialnämndens utskott

Sammanträden i både nämnd och utskott

24 januari
21 februari
21 mars

18 april
23 maj
27 juni

22 augusti
19 september
24 oktober

21 november
19 december 

Sammanträden endast i utskottet

10 januari
7 februari
7 mars

4 april
9 maj
13 juni

11 juli (om det finns individärenden för beslut)
8 augusti
5 september

10 oktober
7 november
5 december

Utbildningsnämnden

24 januari
28 februari
28 mars

25 april
16 maj
30 maj
20 juni

29 augusti
26 september
31 oktober

21 november
13 december 

Utbildningsnämndens utskott

17 januari
14 februari
14 mars

11 april
16 maj
13 juni

15 augusti
19 september
17 oktober

14 november
5 december

Valnämnden

7 februari
24 april
9 augusti

8 september
12 september (onsdagsräkning)
16 oktober

Överförmyndarnämnden

6 februari
5 juni

9 oktober
4 december

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.