Medborgaren i fokus

"Medborgaren i fokus" ska ge ökad kvalitet och service

Medborgaren i fokus är ett kvalitets- och utvecklingsprogram, vars syfte är att Älmhults kommun ska bli ännu bättre och rusta sig för framtidens krav, förväntningar och utmaningar.

Älmhults kommunstyrelse har fattat beslut om att anta SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) strategi för eSamhället. Den går ut på att man ska driva på, samordna och skapa förutsättningar för den kommunala sektorns utveckling av så kallad IT-stödd verksamhet.  IT-stödd verksamhet kan bland annat vara olika e-tjänster.

E-tjänster är efterfrågade bland medborgarna och viktiga för att öka service och tillgänglighet. Genom e-tjänster kan man som medborgare kontakta kommunen när det passar, utan att vara beroende av öppet- eller telefontider.  

I SKL:s strategi finns tre övergripande mål:

 • Enklare vardag för privatpersoner och företag
 • Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
 • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

I programförklaringen anger Älmhults kommun ett antal mål. Målen är att kommunen ska präglas av:

 • gott bemötande
 • hög kompetens
 • god kvalitet
 • hög tillgänglighet
 • god rättssäkerhet
 • bra mötesplatser
 • snabba och säkra informationsflöden

Inom programmet Medborgaren i fokus drivs ett antal olika projekt:

 • Dokument- och ärendehantering
 • Digital politikerplattform
 • E-tjänster
 • Intranät
 • Extern webbplats
 • Medborgarservice  

Hittills är alla projekt utom det för digital politikerplattform och medborgarservice genomförda. Den digitala politikerplattformen kommer att införas successivt i alla nämnder under våren 2018, medan projektet för medborgarservice inte kommer att genomföras inom ramen för programmet Medborgaren i fokus.

Programmet startade under hösten 2012.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.