Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Överförmyndaren har även till uppgift att utreda behov av god man och förvaltare. En förmyndare, förvaltare respektive god man är ställföreträdare för personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter och överförmyndaren ska motverka att dessa personer drabbas av rättsförluster. Det är i huvudsak Föräldrabalken som styr myndighetens verksamhet.

Älmhults kommun har en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Ljungby och Markaryds kommuner. Ljungby kommun har hand om administrationen av nämndens verksamhet. 


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.