Taxor och avgifter

BarnomsorgstaxaPDF (pdf, 19.9 kB)

Bygglovstaxa
Exempel från bygglovstaxan

Renhållningstaxa
Utdrag ur taxan för sophämtning och slamsugning

SotningstaxaPDF (pdf, 1.2 MB)

Tomtpriser
Priser per m² inom olika områden

Vatten- och avloppsavgifter
Fast avgift + tomtyteavgift + pris per m³, samt anläggningsavgift

Avgifter inom äldreomsorgen och inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Lokalhyror
Priser på till exempel idrottshallar, simhall och samlingslokaler.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.