Stöd för solceller

Om du ska installera solceller finns det flera olika stöd att ta del av.

Investeringsstöd

Regeringen har beslutat om ett investeringsstöd till solceller, som gäller företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner.

Från och med den 1 januari 2018 är stödnivån 30 procent för alla. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Investeringsstödet hanteras av Länsstyrelsen. Ansökan sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut. Ansökningshandlingar finns på Länsstyrelsens hemsida.

Läs mer på Energimyndighetenlänk till annan webbplats.

ROT-avdrag

Du kan få ROT-avdrag för installation av solceller så länge du inte har fått statligt investeringsstöd. Enligt Skatteverket kan arbetskostnaderna schablonmässigt beräknas till 30 procent av totalkostnaden, och ROT-avdraget är då 30 procent av detta belopp. Det innebär att ROT-avdraget blir 9 % av totalkostnaden för solcellerna.

Skattereduktion

Från och med 1 januari 2015 kan mikroproducenter av förnyelsebar överskottsel få skatterreduktion. Som mest kan du få 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. För att räknas som mikroproducent får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. Läs mer på Skatteverkets hemsida.


 


Version:1.0 StartHTML:000000211 EndHTML:000007156 StartFragment:000006416 EndFragment:000007029 StartSelection:000006416 EndSelection:000007025 SourceURL:http://energiradgivningen.se/smahus/solcellsstod Solcellsstöd | Energi- & klimatrådgivningen

              Regeringen har beslutat om ett investeringsstöd till solceller, som gäller företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner.FrÃ¥n och med 1 januari 2018 är det nya stödnivÃ¥er för installation av solceller. Stödet uppgÃ¥r maximalt till 30 procent av installationskostnaden för privatpersoner. Som mest kan 1,2 Mkr delas ut per solcellssystem och de stödberättigande kostnaderna fÃ¥r uppgÃ¥ till max 37 000 kr plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Installationen mÃ¥ste vara utförd senast 31 december 2020. Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag.              

Version:1.0 StartHTML:000000245 EndHTML:000004544 StartFragment:000004087 EndFragment:000004436 StartSelection:000004087 EndSelection:000004436 SourceURL:http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/ Stöd till solceller

            FrÃ¥n och med den 1 januari 2018 är stödnivÃ¥n 30 procent för alla. StödnivÃ¥n beräknas utifrÃ¥n de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna fÃ¥r maximalt uppgÃ¥ till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.            

Version:1.0 StartHTML:000000245 EndHTML:000004544 StartFragment:000004087 EndFragment:000004436 StartSelection:000004087 EndSelection:000004436 SourceURL:http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/ Stöd till solceller

            FrÃ¥n och med den 1 januari 2018 är stödnivÃ¥n 30 procent för alla. StödnivÃ¥n beräknas utifrÃ¥n de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna fÃ¥r maximalt uppgÃ¥ till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.            

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.