Driftstörning

Om en driftstörning eller liknande händelse inträffar i verksamheten som kan leda till olägenheter för människor hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas. Om det är kommunen som är tillsynsmyndighet ska miljö- och byggförvaltningen kontaktas.

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras omgående, bland annat av följande skäl:

- Skyddsåtgärder kan behöva vidtas.
- Viss provtagning eller annan uppföljning kan behöva göras.
- Om orolig allmänhet hör av sig till myndigheten behöver vi vara uppdaterade.
- Allmänheten och andra berörda kan behöva informeras.

Kontakta miljö- och byggförvaltningens handläggare på vardagar via växeln på telefonnummer 0476-550 00. Du kan även rapportera driftstörningar till mob@almhult.se.

Vid utsläpp eller olycka som kan påverka kommunens dricksvatten, dagvatten eller spillvatten ska Älmhults kommuns VA-avdelning kontaktas

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.