För leverantörer

Den här sidan är för dig som vill ansöka om att bli godkänd utförare av serviceinsatser inom hemtjänsten i Älmhults kommun.

Nya regler om tillstånd för alla som bedriver hemtjänst

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) informerar om att från den 1 januari 2019 behöver alla som bedriver hemtjänst ett tillstånd från IVO.

Du som idag redan bedriver en verksamhet får fortsätta att göra det under förutsättning att du ansöker om tillstånd senast den 1 mars 2019.

Du kan läsa mer om vad det innebär och om hur du ska gå tillväga här: Nya regler och krav 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta IVO:s upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

Att bli utförare

Inom Älmhults kommun kan du som utförare ansöka om att utföra serviceinsatser inom hemtjänsten. Det innefattar städning, tvätt och inköp/ärenden. För att bli utförare i Älmhults kommun finns ett antal krav som kommunen har satt upp och som du måste uppfylla. Dessa kriterier och ansökningsformulär hittar här:

FörfrågningsunderlagPDF (pdf, 81.2 kB)
AnsökningsblankettPDF (pdf, 191.5 kB)

Ansökningsprocessen

När du fyllt i ansökningsformuläret skickar du det till:
Älmhults kommun
Socialförvaltningen
Box 500
343 23 Älmhult

Kommunen har en löpande ansökningstid för att bli godkänd som utförare. Det innebär att du kan lämna din ansökan fortlöpande när som helst under året. Socialförvaltningen beräknar 14 dagars handläggningstid av din ansökan.

Om ditt företag blir godkänt tar socialförvaltningen kontakt med dig för att skriva ett avtal. När avtalet är påskrivet uppmanas du att fylla i uppgifter i en utförarpresentation.

Utförarpresentationer av samtliga godkända utförare finns på kommunens webbplats samt delas ut av biståndshandläggarna till de brukare som beviljats hemtjänst.

Ditt företags utförarpresentation publiceras på kommunens webbplats det datum vi har kommit överens om att ni börjar. Ni är då valbara som utförare av serviceinsatser inom hemtjänst i Älmhults kommun.

Om ditt företag inte blir godkänt får du ett skriftligt besked. Beslutet kan överklagas och överklagan lämnas skriftligen till Förvaltningsrätten i Växjö.

Utbildning till dig som leverantör​

Innan uppstarten bjuds in av socialförvaltningen till en träff för en introduktionsutbildning. I utbildning ingår bland annat information kring socialtjänstlagen, tystnadsplikt och andra lagstiftningar, genomgång av verksamhetssystem samt aktuella rutiner.


Vad gäller för mig som utförare?
Du som utförare ska leva upp till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Där står det vilka tjänster som ingår/inte ingår i valfrihetssystemet samt de ekonomiska villkoren.

Dessutom kan du välja om du vill utföra insatser inom hela kommunen eller delar av den, om du vill erbjuda tilläggstjänster samt om du har ett kapacitetstak för ditt företag.

 
Du som utförare är beroende av medborgarnas aktiva val och därför kan Älmhults kommun inte garantera några uppdragsvolymer. Du får uppdrag att utföra insatser från kommunen efter det att brukaren har valt utförare.

 
Vad gäller för brukaren?
Kunden kan välja bland samtliga utförare, både privata och kommunal, som är godkända av kommunen.

Biståndshandläggaren prövar och beslutar om bistånd och ger sedan brukarna information om vilka utförare som kan väljas.

 
Icke-val
Om kunden inte vill eller kan välja utförare finns ett så kallat ickevalsalternativ. Det betyder att uppdraget då går till den utförare som står på tur för den aktuella månaden.

 
Tilläggstjänster
Som utförare kan du välja att erbjuda bruken olika tilläggstjänster som exempelvis snöskottning, fönsterputs, gräsklippning med mera. Dessa tjänster ingår inte i biståndsbeslutet och betalas direkt av kunden till utföraren.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.